Støtte til IVSA-aktiviteter

Støtte kan f.eks. ydes til IVSA-kongres, IVSA-symposium, udvekslinger mv. men ikke exchanges arrangeret af IVSA Denmark

Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af støtte af disse arrangementer uanset varighed. 

Ansøgning skal sendes per mail. Der søges om støtte til aktiviteter, som har fundet sted indenfor det seneste år siden sidste ansøgningsfrist.
 
Kongres/sympsoium
Ansøgning skal indsendes efter endt symposium, kongres eller exchange og fylde maks. 1 side i Word.
Støtte forudsætter fuld deltagelse ved den pågældende begivenhed, og der skal eftersendes kvittering og dokumentation for deltagelse (deltagercertifikat), såfremt ansøgningen godkendes og støtte bevilliges.
 
Andre IVSA-aktiviteter
Ansøgning skal indsendes efter endt arrangement/aktivitet og må fylde maks. 2 sider i Word.
Når du ansøger, vil vi gerne høre lidt om, hvad arrangementet gik ud på, hvad du fik ud af det, og hvad dit budget har været for turen.
 
Ansøgningsfrist
Der er frist for indsendelse af ansøgninger om støtte til IVSA-aktiviteter 1 gang årligt, næste ansøgningsfrist:
2. september 2022!