IVSA Danmarks Rejselegat

En gang om året uddeler vi rejselegater til medlemmer af IVSA Danmark, der i løbet af det forgangne år har været på en rejse med veterinærfaglig relevans

Dette sker normalt til IVSA Danmarks rejseaften i blok 1, hvor nogle af legatmodtagerne tidligere er blevet bedt om at holde et lille foredrag omkring deres rejse. Der skal sendes en ansøgning til vores E-mail (ivsadenmark@gmail.com), der omhandler den exchange, som du har været på. Når rejseaftenen afholdes forventes, at der holdes et oplæg om turen, og det er dermed et kriterie, at ansøger skal møde fysisk op til rejseaften og kunne holde oplæg.

Rejselegat 2022: Ansøgningsfrist er fredag d. 30 september, og selve event afholdes tirsdag d. 11 oktober. 

Ansøgning

Det er en god idé at læse reglerne, før man tager af sted på sin rejse, da der stilles krav til dokumentation for opholdet. Rejselegatreglerne findes som første side i ansøgningsskemaet, som kan hentes her. Det udfyldte ansøgningsskema skal vedhæftes en mail som sendes til ivsadenmark@gmail.com. Disse oplysninger er også at finde i det vedhæftede dokument.

Læs om tidligere spændende rejser i vores rejserapporthæfter fra foregående år:

IVSA Rejserapport 2021-2022

IVSA Rejserapport 2020-2021

IVSA Rejserapport 2019-2020

IVSA Rejserapport 2018-2019

IVSA Rejserapport 2017-2018

IVSA Rejserapport 2016-2017

IVSA Rejserapport 2015-2016

IVSA Rejserapport 2014-2015

IVSA Rejserapport 2013-2014

IVSA Rejserapport 2012-2013

IVSA Rejserapport 2011-2012

IVSA Rejserapport 2010-2011

IVSA Rejserapport 2009-2010

IVSA Rejserapport 2008-2009