Om IVSA Global

  • – To benefit the animals and people of the world

 

Hvem er IVSA Global?

IVSA er en international sammenslutning af veterinærstuderende. Foreningen har 52 medlemslande med over 20.000 medlemmer. Alle, der er medlem af VMF, er automatisk medlem af IVSA og kan derved deltage i alle IVSAs arrangementer.

Hvad laver IVSA?

  • Formidler praktikophold for veterinærstuderende i udlandet
  • Støtter årligt via Scholarship Fund en dyrlægestuderende fra et fattigere medlemsland, så han/hun har mulighed for at gennemføre et praktikophold eller deltage i en IVSA kongres eller et symposium
  • Arrangerer gruppeudvekslinger mellem medlemslandene- Indsamler penge via Development Fund til et underbemidlet fakultet.
  • Udgiver årligt bladet “International Veterinary Student”
  • Arrangerer en årlig kongres samt et symposium

 

For at lære mere om det internationale IVSA og dennes arrangementer tjek hjemmesiden.