Støtte til IVSA Aktiviteter

Støtte kan f.eks. ydes til IVSA-kongres, IVSA-symposium, udvekslinger men ikke exchanges arrangeret af IVSA Denmark.

Bestyrelsen træffer beslutning om tildeling af støtte af disse arrangementer uanset varighed. 

Ansøgning skal sendes per mail
 
Ansøgning skal indsendes senest 1 måned efter endt symposium, kongres eller exchange og fylde maks. 1 side i Word.
Støtte forudsætter fuld deltagelse ved den pågældende begivenhed og der skal eftersendes kvittering og dokumentation for deltagelse (deltagercertifikat), såfremt ansøgningen godkendes og støtte bevilliges.
 
Der er frist for indsendelse af ansøgninger om støtte til IVSA-aktiviteter 2 gange årligt: 19. januar 2018 og 19. august 2018.
Alle ansøgninger samles og vurderes på bestyrrelsesmødet umiddelbart efter ansøgningsfristen.