IVSA Danmarks Rejselegat

En gang om året uddeler vi rejselegater til medlemmer af IVSA Danmark, der i løbet af det forgangne år har været på en rejse med veterinærfaglig relevans

Dette sker normalt til IVSA Danmarks rejseaften i blok 1, hvor nogle af legatmodtagerne tidligere er blevet bedt om at holde et lille foredrag omkring deres rejse. Dog er det ikke muligt at afholde fysiske arrangementer med stort fremmøde og derfor bliver Rejseaften ikke afholdt. I stedet bedes ansøgerne om at vedhæfte en 1 minuts lang video til deres ansøgning, som vil blive fremvist på IVSAs sociale medier efter udlevering af legaterne. Videoen kan for eksempel indeholde fortællinger om ens mest spændende oplevelser på turen eller hvordan ens forventninger var i forhold til realiteten af opholdet.

Ansøgning

Det er en god idé at læse reglerne, før man tager af sted på sin rejse, da der stilles krav til dokumentation for opholdet. Rejselegatreglerne findes som første side i ansøgningsskemaet, som kan hentes her. Det udfyldte ansøgningsskema samt video skal vedhæftes en mail som sendes til ivsadenmark@gmail.com. Disse oplysninger er også at finde i det vedhæftede dokument.

Ansøgningen til IVSA’s rejselegat er lukket for i år og legatmodtagerne er blevet udnævnt. Læs om deres spændende rejser i vores nye rejserapport for 2019-2020:

IVSA Rejserapport 2019-2020

IVSA Rejserapport 2019-2020

 

Rejserapporthæfter fra tidligere år:

IVSA Rejserapport 2018-2019

IVSA Rejserapport 2017-2018

IVSA Rejserapport 2016-2017

IVSA Rejserapport 2015-2016

IVSA Rejserapport 2014-2015

IVSA Rejserapport 2013-2014

IVSA Rejserapport 2012-2013

IVSA Rejserapport 2011-2012

IVSA Rejserapport 2010-2011

IVSA Rejserapport 2009-2010

IVSA Rejserapport 2008-2009