Artemis Legatet

Legat til dyrlægestuderende med interesse i dyrevelfærd.

 
En del af IVSA Danmarks formål er, at muliggøre de veterinærstuderendes deltagelse i dyrevelfærdsforbedrende projekter verden over og forbedre dyrevelfærd generelt. Derfor har IVSA Danmark oprettet et legat til fremme for dyrevelfærden i Danmark eller i udlandet.
 
IVSA Danmark ønsker at honorere en dyrlægestuderende eller en gruppe af dyrlægestuderende der aktivt arbejder for at øge velfærden for dyr i Danmark eller udlandet.
 

Legatet er på 3.000 kr. 

Legatet udbetales under Fortovscaféen til årets Smediefest, efter udvælgelse af den/de bedst egnede ansøgere.
 
Legatet udbetales til en person eller en gruppe af personer, der enten er  indstillet af andre studerende eller af ansøger selv.
 

Krav for at komme i betragtning til modtagelse af Legatet:

  •  Legatmodtager skal være dyrlægestuderende og medlem af IVSA Danmark (alle, der er medlem af VMF, er automatisk medlem af IVSA)
  • Legatmodtager skal have arbejdet ulønnet med at højne dyrevelfærden eller have igangsat projekter med samme formål.
  • Rejser/projekter allerede støttet af IVSA Danmark kan ikke tages i betragtning.
  • Der skal afleveres en kort men fyldestgørende beskrivelse af arbejdets/projektets formål og varighed, samt være dokumenteret af arbejdsgiver/organisation eller lignende.
  • Legatansøger må ikke være medlem af IVSA Danmark’s nuværende bestyrelse.
  • Modtagelse af legatet kræver tilstedeværelse ved Fortovscaféen under årets Smediefest.
  • Legatmodtager vælges af IVSA Danmark’s bestyrelse på baggrund af ovenstående.
Ansøgningsfrist for 2018-2019: 1. maj 2019, ansøgningsfrist kl. 23:59, ansøgningsskema findes her!
Ansøgningen sendes til IVSA Danmarks Mail