Dagsorden for GF d. 22/11 og vedtægtsændringer

Foreløbig dagsorden til GF kan findes her: GF 2018 Dagsorden

Forslag til vedtægtsændringer findes via de to nedenstående link:

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer (støtte til internationale IVSA møder)

 

Forslag til ændringer i ansøgningen til Rejselegat og Artemis legat

Rejselegat ændringer

Artemislegatet ændringer

 

Vi glæder os til at se jer til gløgg og æbleskiver!